192.168.49.1 - Đăng nhập quản trị

192.168.49.1 - Đăng nhập quản trị

192.168.49.1 là địa chỉ IP được bộ định tuyến sử dụng làm cổng mặc định để vào cài đặt quản trị của bộ định tuyến tại http://192.168.49.1/, từ đó bạn có thể quản lý cả cài đặt bộ định tuyến và Wi-Fi. Nếu bạn có bộ định tuyến Wi-Fi, thì tại một số điểm, bạn sẽ cần truy cập bảng điều khiển dành cho quản trị viên, có thể là thay đổi SSID của mạng Wi-Fi, mật khẩu của mạng Wi-Fi hoặc bất kỳ cài đặt nào khác cần thay đổi.

192.168.49.1

Làm thế nào để đăng nhập vào 192.168.49.1?

Làm theo các bước sau để đăng nhập vào 192.168.49.1 và truy cập bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến của bạn:

1. Mở trình duyệt web trên máy tính của bạn, Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác.
2. Mở một phần web mới và nhập http://192.168.49.1 hoặc 192.168.49.1 trong thanh URL và nhấn Enter.
3. Cho rằng 192.168.49.1 là địa chỉ cổng mặc định của bộ định tuyến, bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
4. Tại đây bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu của mình. Bạn có thể tìm thấy tên người dùng và mật khẩu đăng nhập mặc định được in trên nhãn ở mặt sau hoặc mặt bên của bộ định tuyến.
5. Nhập tên người dùng và mật khẩu đăng nhập của bạn và nhấp vào Đăng nhập.
6. Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến. Từ đó, bạn có thể quản lý các cài đặt khác nhau của cả bộ định tuyến và mạng Wi-Fi.

Làm cách nào để thay đổi SSID và mật khẩu Wi-Fi của tôi?

Như đã đề cập ở trên, bạn có thể thay đổi SSID và mật khẩu của mạng Wi-Fi thông qua bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Theo mặc định, SSID và mật khẩu Wi-Fi do nhà sản xuất bộ định tuyến đặt, nhưng bạn có thể thay đổi nó thông qua bảng điều khiển dành cho quản trị viên và đặt nó theo ý muốn. Phương pháp thay đổi cả SSID và mật khẩu Wi-Fi rất dễ dàng và đây là cách thực hiện:

Thay đổi SSID của mạng Wi-Fi

Dưới đây là cách thay đổi SSID của mạng Wi-Fi của bạn:

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến bằng phương pháp trên.
2. Sau khi đăng nhập, hãy chuyển đến phần không dây.
3. Tìm hộp Wi-Fi SSID.
4. Nhập SSID Wi-Fi mới vào trường được cung cấp.
5. Nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi.
6. Wi-Fi SSID sẽ được thay đổi ngay bây giờ.

Thay đổi mật khẩu Wi-Fi

Đây là cách thay đổi mật khẩu Wi-Fi của bạn:

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến.
2. Sau khi đăng nhập, đi tới Trang chủ> Không dây.
3. Tại đây, hãy tìm trường mật khẩu Wi-Fi trong phần Bảo mật.
4. Nhập mật khẩu Wi-Fi mới vào trường được cung cấp.
5. Bây giờ hãy nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi.
6. Mật khẩu Wi-Fi bây giờ sẽ được thay đổi.

Vietnamese